Oya Deniz Kavame

Av. Oya Deniz Kavame, 2015 yılında Kavame Hukuk Bürosu’nu kurmadan önce bir başka hukuk bürosunda ortak avukat olarak görev almış, daha evvel de yedi yıl süreyle İstanbul’un tanınmış hukuk bürolarından birinde uluslararası hukuk ve şirketler hukuku departmanının yöneticiliğini yapmıştır.

Çalışmalarında özellikle, ABD, Avrupa, Japonya, Çin ve Orta Doğu ülkelerindeki yabancı yatırımcılara şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, farklı ticari işlemlere konu sözleşmelerin analizi ve yorumlanması, ticari uyuşmazlıklar, müzakere ve uzlaşma konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunumuna ağırlık vermiştir.

Yönettiği uluslararası şirketlerin birleşme ve devralma projelerinin arasında yerli ve çok uluslu şirketler yer almaktadır. Av. Kavame, özelleştirme sürecindeki 46 termik ve hidroelektrik santralin hukuki durum tespit raporlarının oluşturulmasında kilit rol üstlenmiş, uzun yıllar yerli ve yabancı olmak üzere pek çok müvekkiline düzenli ve tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmuş ve müvekkillerin kritik davalarını takip etmiştir.

Halihazırda hizmet verdiği ve bugüne kadar hizmet vermiş olduğu müvekkiller arasında, devlete ait şirketleri özelleştiren kamu kurumları, sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketler, lojistik şirketleri, damping ve anti-damping soruşturma süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan şirketler ve Türkiye’de temsilcilik ofisi, limited şirket, anonim şirket, şube vs. oluşumlarının kuruluşunda danışmanlık alan yabancı şirketler ile sivil toplum kuruluşları sayılabilir.

Av. Oya Deniz Kavame, ağırlıklı olarak alım-satım sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, vb. sözleşmelerin hazırlanması, hukuki risk analiz raporlarının, niyet mektuplarının, hukuki mütalaaların ve mutabakat belgelerinin yazımı konularında tecrübeli olmakla birlikte, Türkiye’de sermaye piyasası, elektrik, gayrimenkul ve inşaat hususlarında öncü firmalara hukuki müşavirlik yapmış, damping sübvansiyon soruşturmalarının başlatılması ve takibi konularında deneyim kazanmış, sıklıkla şirket kuruluşları, hisse devirleri ve birleşme-devralmaların gerçekleştirilmesi konularında çalışmalar yürütmüş, şirketlerin her türlü kararlarının tanzimi ile genel kurul toplantılarının takibi yanında uyuşmazlıkların dava dışı yollarla çözümlenmesi konularında uzmanlaşmıştır. Av. Kavame halen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak görev yapmakta olup Türkiye’de lisanslı bir arabulucudur.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2006

Av. Oya Deniz Kavame, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nce altı ay süreyle verilen “Avrupa Birliği ve Türkiye” eğitimini tamamlamıştır.

South Texas College of Law

2007

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Amerika’nın Teksas eyaletinde bulunan South Texas College of Law’da “Delil Hukuku”, “Hukuk Bürosu Yönetimi” ve “Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” eğitimleri almıştır.

ETKİNLİKLER

“Amerika’da Şirket Modellerinin Yapılanması, Vergi Mevzuatı, Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü, Mümessillik ve Ticari Markalar” ve “ABD’de İş Yapmanın Temel Hukuki Prensipleri” konulu seminerlere katılmıştır.

Milano Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Akdeniz Ekonomi ve Finans Forumu”na katılmıştır.

ADRmeda Roma İtalya’da “Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkları Önleme ve Yönetme” konulu konferansa katılmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Global Hukuk Programları Direktörlüğü’nce düzenlenen “Global Hukuk Eğitim Semineri” ile “Müzakere ve Uzlaştırmaya Giriş Semineri”ne katılmış, “Uzlaştırma ve Çapraz Sorgu Teknikleri” konusunda çeşitli eğitimler almıştır.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nda yerli imalatçılara yönelik olarak “Damping ve Sübvansiyon, Başvuru ve İnceleme Süreci, Damping Marjı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Dampinge Karşı Alınan Diğer Önlemler” konusunda sunum yapmıştır.

Av. Kavame, Üsküp Makedonya’da düzenlenen “Hukuki Risklerin Yönetimi” isimli uluslararası hukuk konferansına konuşmacı olarak katılmış, hakim, savcı, avukat ve üst düzey yatırımcıların aralarında bulunduğu katılımcılara “İmtiyaz Sözleşmelerine Bağlı Hukuki Risklerin Tanımlanması ve Yönetimi” konusunu anlatmıştır.

Av. Kavame İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen “Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda Tahkim” konulu konferansa katılmıştır.