Tacirler arası ilişkinin temel kurallarının yer aldığı Ticaret Hukuku alanında da özenle ve sürekli olarak hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin Ticaret Hukuku alanına giren iş ve işlemleri üzerine mütalaaların hazırlanması ve ihtiyaç duydukları sözleşmelerin oluşturulması, tacirler arası hukuki ilişkinin sağlam temellere dayandırılmasını sağlamakta ve böylelikle “taraflar arası güven” sözleşme hükümleriyle adeta sigorta altına alınmış olmaktadır.

Büromuz gerek Sözleşmeler Hukuku gerekse Şirketler Hukuku alanlarındaki tecrübelerini birleştirerek Ticaret Hukuku’nun tanımış olduğu haklar hususunda yerli ve yabancı müvekkillerini sağlıklı ticari ilişki inşa etme ve sürdürme konusunda desteklemektedir.