Sözleşmeler, tarafların iradelerini belirledikleri en temel metinler olmaları nedeniyle oldukça önem arz etmekte ve dikkatle ele alınarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. Sözleşmeler Hukuku’nun temelini oluşturan bu metinler sayısız konuda ve isimde düzenlenebilmekte, kimi zaman taraflar arası hak ve yükümlülüklerin tüm detaylarını kapsayan yegane metin olabilmektedir.

 

Kavame Hukuk Bürosu,

  • Her nevi sözleşmeyi müvekkillerinin haklarını güvence altına alarak hazırlar,
  • Müvekkillerin taraf olduğu sözleşmeleri en ince ayrıntısına kadar inceler,
  • Tespit ettiği sakıncalı hususları müvekkilleriyle paylaşır,
  • Gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar,
  • Sözleşme müzakerelerinde izlenmesi gereken yolu müvekkillerine aktarır ve
  • Talep edilmesi halinde sözleşme görüşmelerinde müvekkillerini temsil eder.