Menkul kıymetler hususunda deneyim sahibi büromuz, Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren menkul kıymetler şirketlerine her alanda düzenli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Kavame Hukuk Bürosu

 • menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların her nevi sözleşmelerinin oluşturulması,
 • menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların bu alanda karşılaştıkları hukuki ihtilafların giderilmesi için gerekli aksiyonların alınması,
 • Türkiye’de kurulu menkul kıymetler şirketlerinin mevzuata uyumlu olup olmadıklarının hukuki bakımdan denetlenmesi,
 • Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve diğer kurumlarca yapılacak denetimler ve incelemeler hususunda müvekkili bilgilendirerek önleyici tedbirler alınmasının sağlanması,
 • müvekkilleri düzenleyici otoriteler ve Türkiye Aracı Kurumlar Birliği gibi kuruluşlar ile bir araya getirecek toplantılar organize edilmesi,
 • hukuki durum tespit raporlarının hazırlanması,
 • SPK’dan hisse devirleri hususunda gerekli izinlerin alınması ve
 • SPK’ya gerekli lisans başvurularında bulunulması

  konularında hukuki destek sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra büromuzun bu alandaki faaliyetleri ağırlıklı olarak birleşme ve devralma projelerinin baştan sona takibi ve bu kapsamda

 • doğru analizlerin yapılabilmesi için devralınacak olan menkul kıymetler şirketinin tüm kayıtlarının ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesi,
 • tüm verilerin değerlendirildiği raporların tanzimi ve
 • SPK nezdinde ilgili sürecin takibi

konularına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesidir.