Kavame Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetini sunarken

  •  müvekkilin alması gereken önlemleri,
  •  uygulaması gereken prosedürleri, ve 
  •  eylemlerinden doğabilecek sıkıntıları tespit ederek 
  • oluşturulacak sözleşmelerin, gerçekleştirilecek yazışmaların, tutulması gereken kayıtların ve tutanaklar ile raporların içerikleri hususunda mevzuata uygun bilgilendirmelerde bulunur.

 

Türkiye’de faaliyette bulunan şirketler ve yurtdışından ülkemize gelen yatırımcılar için izlenmesi gereken hukuki sürecin belirlenmesi, ve ilgili kurumlarda çalışmakta olan kimseler ile şirketler arası sözleşmelerin oluşturulması büromuzun hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamına girmektedir.

Büromuz, gerçek ve tüzel kişilere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında düzenli hukuki danışmanlık hizmeti sunumunun yanı sıra bu alanda her nevi davanın takibini de gerçekleştirmekte, birleşme ve devralma süreçlerinde ilgili alana dair denetlenen şirket verilerini hukuki olarak değerlendirmektedir.