Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren iş ve işlemler oldukça geniş bir yelpazede yer almakta olup bu alanda verilen hukuki danışmanlık hizmeti müvekkiller nezdinde son derece önem arz etmektedir. Zira yatırımın ya da mülkiyetin hangi ölçekte olduğuna bakılmaksızın her yatırımcı ya da malik için önemli olan haklarının zamanında ve doğru yöntemlerle güvence altına alınması ve gerekli işleme özgü tetkiklerin yerinde yapılması hususlarıdır.

Büromuz, müvekkillerinin bu gibi hassasiyetlerini gözeterek, gerek tapu kayıtlarında hakların tesisi ve takyidatların tespiti, gerekse ilgili haklar aleyhine açılan ya da açılmak istenen davaların takibi konularında dikkatle çalışmaktadır. Sunduğumuz hizmetlerin başında

  • tapu tescil ve iptal davaları,
  • kira sözleşmesi ya da eser sözleşmesinden doğan davalar gibi pek çok davanın takibi ve
  • en önemlisi herhangi bir uyuşmazlık doğmasının önüne geçilmesi adına gayrimenkul alanına giren her türlü sözleşme ve taahhütlerin oluşturulması yer almaktadır.