Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili hukuki danışmanlık veren büromuz,

  • Marka hakkına tecavüz davalarının takibi,
  • marka ve patent haklarına ilişkin her türlü işlemin yapılması,
  • Telif haklarının korunması,
  • Uluslararası düzeyde marka araştırma ve tescilinin gerçekleştirilmesi, itirazların ilgili makam, mahkeme ve kurumlar nezdinde takibi,
  • Lisans sözleşmelerinin tanzim ve tetkiki ile
  • Endüstriyel tasarım başvurularının yapılması gibi pek çok hususta müvekkillerine hizmet vermektedir.