Kavame Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ticari ve şahsi ilişkilerinden doğan, kaynağı sözleşme, haksız fiil yahut diğer hukuki ihtilaflar olan tüm dava ve uyuşmazlıklarda, dava takibi ve uyuşmazlıkların dava dışı yöntemlerle çözümlenmesi hususlarında vekillik hizmeti sunmaktadır.

Müvekkil ile vekil arasındaki güven ilişkisinin korunması ve gizliliğin muhafaza edilmesi prensipleri ile müvekkil menfaatine en uygun yöntemle hukuki ihtilafın çözümlenmesi prensiplerimizin başında yer almaktadır.

Bu anlamda gerek sulh protokollerinin düzenlenmesi, gerekse uyuşmazlığın dava yoluyla takibi hususunda yüksek düzeyde hassasiyetle müvekkil menfaatleri korunmakta ve müvekkil mahkemeler nezdinde temsil edilmektedir.