HUKUKİ TALEPLERE HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

Kavame Hukuk Bürosu, müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarına yönelik, arzu edilen amaca uygun, yön gösterici, uzman görüşlerle desteklenmiş ve uygulanabilir çözüm önerileri, tavsiye ve stratejiler sunar. Tecrübeli ekibiyle Kavame Hukuk Bürosu, hem karşılaşılan hukuki sorunları gidermek hem de herhangi bir sorunla karşılaşılmasının önüne geçmek amacıyla hareket eder.


Kavame Hukuk Bürosu'nun hizmet sunumu, müvekkillere ışık tutmanın ötesinde müvekkillerle empati kurarak pratik ve güvenli iş ve işlemler tespit etmeyi de kapsamaktadır.

Faaliyet konusu ve sektör sınırlaması olmaksızın sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlardan yerli üreticilere kadar pek çok farklı şirketin ticari hayatlarında günlük olarak karşılaştıkları sözleşme, yatırım ve anlaşmazlıklarına dair düzenli hukuki danışmanlık hizmeti veren büromuz, şirket incelemesi, birleşme - devralma projeleri ve şirket tasfiyeleri gibi farklı ve özellikli konularda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuz aynı zamanda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına zamanında ve etkili yöntemlerle cevap verebilmekte,

 • dava ve icra takipleri,
 • hukuki uyuşmazlığın dava dışı yöntemlerle çözümlenmesi,
 • her türlü şirket, şube, temsilcilik ofisi kuruluşu,
 • kurulan yeni işletmelerin hukuki ihtiyaçlarının tespiti,
 • oturma ve çalışma izinleri,
 • vatandaşlık başvuruları, ve
 • her türlü yatırım projesi veya işletmelerin hukuki risk analizleri

gibi pek çok alan ve konuda hizmet vermektedir.

Böylelikle çalışmalarımız, tek bir hukuk dalında standart avukatlık hizmeti sunumunun ötesine geçerek gerek sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara gerekse yabancı gerçek kişi yatırımcı ya da kuruluşların ülkemizde gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlere yönelik uygun hukuki altyapının oluşturulması konularında titizlik ve yüksek özenle sürdürülmektedir.

Müvekkillerin talepleri doğrultusunda Kavame Hukuk Bürosu,

 • proje bazlı veya aylık hukuki danışmanlık hizmeti,
 • belirli bir uyuşmazlığın çözümlenmesinde süreç ya da dava takibi hizmeti,
 • sözleşme ve mutabakatların yazımı ve tetkiki,
 • özellikli bir konuda mütalaa verilmesi,
 • modern teknolojiyi maksimum seviyede kullanarak uluslararası düzeyde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

gibi pek çok farklı şekilde hizmet sunumu imkânlarını sağlamaktadır.